Implanty Osiadające

Dzięki dynamicznemu rozwojowi implantologii, leczenie protetyczne pojedynczych braków zębowych lub bezzębnej szczęki i żuchwy zupełnie się zmieniło. Nie wiąże się już z koniecznością odbudowy utraconych zębów za pomocą typowej, osiadającej protezy ruchomej. Ona nie przywraca w pełni funkcji ani estetyki utraconych tkanek. Niestabilna, latająca w ustach proteza dolna potrafi skutecznie uprzykrzyć życie. Ruchome protezy uciskają i ocierają tkanki miękkie jamy ustnej, wywołując rozmaite zakażenia, zapalenia. Posiadacze protez gorzej się odżywiają. Przez to, że nie mogą gryźć i przeżuwać, ich dieta jest monotonna i uboga, np. w surowe warzywa i owoce. Na szczęście możliwe jest ustabilizowanie protezy przy pomocy implantów dentystycznych Poznań. Umożliwiają to implanty osiadające. Mam na myśli przymocowanie protezy całkowitej do 2 lub 4 implantów. Za pomocą zatrzasków kulowych, zatrzasków typu locator lub specjalnej belki retencyjnej – belki Doldera. 

Implanty osiadające – mocowanie protezy

Wszczepienie już 2 implantów w żuchwie i 4 w szczęce górnej powoduje poprawę komfortu żucia. Ponadto zapewnia utrzymanie protez na swoim miejscu. Dla umocowania protezy można użyć każdego typu implantów oferowanych w ramach usług implanty Poznań. Można dopasować do nich standardowe elementy zaczepowe dla protez lub wykonać indywidualne w laboratorium. Istnieją także rozwiązania systemowe, które uwzględniają zastosowanie specjalnych implantów osiadających, przeznaczonych tylko dla podparcia protez ruchomych. Tego typu implanty (implanty osiadające) nie mogą być opcjonalnie wykorzystywane jako filary dla mostów mocowanych na stałe w przypadku zmiany koncepcji protetycznej, która polega na wprowadzeniu dodatkowej i wymaganej ilości wszczepów dla przykręcenia do nich stabilnych prac protetycznych. System mocowania protezy na elementach retencyjnych (kulku, lokatory) zwiększa znacznie komfort noszenia protezy. Takie rozwiązanie całkowicie eliminuje problem spadania protezy.

Implanty osiadające – ile potrzebujesz?

Leczenie dotyczy zarówno leczenia chirurgicznego jak i protetycznego. Po przeprowadzeniu badania i wstępnej kwalifikacji do tego typu leczenia, zleca się wykonanie badań dodatkowych, przede wszystkim CBCT (komputerowej tomografii  stożkowej) lub zdjęcia pantomograficznego. Dzięki niej lekarz dokładnie ocenia ilość i jakość kości wyrostka bezzębnej szczęki i żuchwy. Na tym etapie może się okazać, że konieczna będzie odbudowa kości.

Minimalnym rozwiązaniem w leczeniu bezzębnej żuchwy jest wszczepienie dwóch implantów osiadających, a w szczęce czterech. Niekiedy, w celu uzyskania większej stabilności przyszłej protezy w jamie ustnej, wymagana jest większa ich liczba. O tej konieczności decyduje lekarz po dokładnym przeanalizowaniu wyników badań i skanów tomografii komputerowej.

Przeczytaj również o tym, jak wygląda proces osteointegracji, czyli zrastania się ze sobą implantu i tkanek własnych pacjenta.