Osteointegracja

Osteointegracja to wieloetapowy proces, który ma doprowadzić do trwałego połączenia tytanowego implantu zębowego z kością, w której został on osadzony. Stała się znana dopiero w drugiej połowie XX wieku. Po raz pierwszy zastosował ją w stomatologii Peter-Ingvar Bronnemark – pierwsza osoba, która przeprowadziła operację implantologiczną. Osteointegracja zależy  w dużym stopniu od zdolności regeneracyjnych samego organizmu. Przeczytaj niniejszy artykuł, aby dowiedzieć się więcej.

Dowiedz się więcej na temat usług oferowanych przez poznańską klinikę implantologiczną – Implanty Poznań

Osteointegracja – etapy

W miejscu wprowadzenia implantu na skutek urazu rozwija się ostra reakcja zapalna, powodująca między innymi wysięk, dochodzi do uszkodzenia mikronaczyń krwionośnych, na skutek czego po krótkim czasie pojawia się skrzeplina. Powoduje to reakcję uwolnienia czynników decydujących o procesie gojenia. Są to: czynniki wzrostu, cytokiny, leukotrieny, prostaglandyny, histamina, białka układu krzepnięcia. 

O skutecznej osteointegracji w ramach usług Implanty Poznań, zasadniczo mówi się w kontekście procesu biologicznego, w którym implant zrasta się z kością własną pacjenta. W przyszłości tworzą się między nimi silne powiązania molekularne. Osiągnięcie przez implant maksymalnej stabilności po zabiegu zajmuje około 18 miesięcy. W tym czasie w jamie ustnej zachodzą intensywne procesy integracji implantu z kością.

Przez pierwsze 2-3 tygodnie po zabiegu wokół implantu powstaje nowa młoda tkanka kostna, zwana strukturą trabekularną. W tym okresie najważniejsze jest przestrzeganie wszystkich zaleceń dentysty. Kluczowe jest również, aby w tym czasie nie tworzyć dodatkowych obciążeń na implancie, bo może to grozić nieustabilizowaniem się implantu.

3-4 miesiące po zabiegu, gdy nowa tkanka kostna wzmocni się, zacznie zabierać twardości. Ogólnie kość nabiera twardości przez około półtora roku, ale po 6 miesiącach jest już dość mocna i nie wymaga specjalnej opieki.

Od czego zależy powodzenie procesu osteointegracji?

Szybkość oraz efektywność procesu osteointegracji zależy od kilku czynników. Wśród nich wyróżnić można:

  • dobry wybór systemu implantologicznego,
  • poprawną technikę wprowadzania implantu,
  • właściwą ilość oraz jakość tkanki kostnej w miejscu, w którym ma zostać wprowadzony implant,
  • odpowiedni odstęp czasowy między zabiegiem a umocowaniem korony protetycznej,
  • dietę czy stosowanie przez pacjenta używek np. papierosów,
  • odpowiedni dobór wielkości implantu oraz korony protetycznej.

Jednak może okazać się, że przed właściwym zabiegiem implantacji będzie konieczne wykonanie dodatkowego zabiegu. Mam na myśli sytuacje, gdy tkanka kostna pacjenta jest niewystarczająca, aby umieścić w niej wszczep w postaci implantu. W przypadku braku jej dostatecznej ilości i grubości istnieją zabiegi, które poprawiają warunki kostne np. podnoszenie dna zatoki szczękowej czy augmentacja kości. Dzięki nim możliwa jest odbudowa kości i  implant będzie mógł trwale i solidnie scalić się z kością.

Przeczytaj również o gojeniu się ran po zabiegu implantacji!