Korony Implantów

Sztuczne zęby, dzięki rozwiązaniom nowoczesnej stomatologii mogą być wprost nie do odróżnienia od naturalnych. Taki efekt pozwalają uzyskać korony na implancie, które – oprócz dużych walorów estetycznych – mają również szereg innych, istotnych dla zdrowia zalet. Korony implantów służą odtworzeniu części utraconego czy złamanego zęba. Są najlepszym rozwiązaniem, jeśli chodzi o uzupełnienie braku pojedynczego zęba w ramach usług Implanty Poznań.

Czym są korony implantów?

Korona jest jednym z głównych elementów anatomicznych zęba, obok szyjki i korzenia. To najbardziej wystająca ponad powierzchnię dziąsła część, pokryta szkliwem. Jest kluczową składową w procesach gryzienia oraz żucia. Kiedy naturalny ząb ulegnie zniszczeniu, można zastąpić go sztuczną wstawką. Wtedy koroną zębową nazywamy uzupełnienie protetyczne. Mocowanie korony implantów to popularna metoda odtworzenia pojedynczego zęba lub grupy zębów. W tej metodzie korona jest połączona z implantem, czyli tytanową śrubą za pomocą łącznika standardowego lub indywidualnego. Korona może być osadzona na implancie w dwojaki sposób: pierwszym z nich jest przykręcenie jej do implantu śrubką, drugim – zacementowanie na łączniku.

Głównym celem mocowania koron na implantach jest zastąpienie ubytków w taki sposób, by pacjent nie odczuwał różnicy ani w wymiarze estetycznym, ani fizycznym. Główną zaletą leczenia uzębienia za pomocą korony na implantach jest brak konieczności szlifowania zębów pacjenta, co jest jednoczesnym trwałym i nieodwracalnym uszkodzeniem szkliwa zęba. Aby wykonać koronę na implancie, po zabiegu implantacji należy odczekać od 2 do 4 miesięcy, aż zakończy się proces osteointegracji, czyli zrastania się implantu z kością.

Tak skonstruowany nowy ząb idealnie odwzorowuje wygląd pozostałych zębów, jest przy tym niezwykle trwały. Ponadto, dzięki wywieraniu nacisku na kość, redukuje praktycznie do zera ryzyko jej zaniku. W przypadku zaniku tkanki kostnej konieczna może się okazać odbudowa kości przed zabiegiem implantacji.

Gotowa konstrukcja – korona na implancie – to rodzaj protezy stałej, która utrzymuje się w jamie ustnej przez długie lata, bez wyjmowania do zabiegów higienicznych. Przeważnie nie ma potrzeby wymiany korony na nową. W razie uszkodzenia (np. złamania lub ukruszenia) można łatwo dokonać naprawy, przywracając jej pierwotny wygląd.

Korony implantów – rodzaje

Korony implantów mogą być zrobione z różnych materiałów: 

  • korona akrylowa ma kolor naturalnych zębów; jej wadą jest nietrwałość, dlatego stosuje się ją jako uzupełnienie tymczasowe;
    • porcelanowa na podbudowie z metalu – ma naturalny wygląd, jest trwała, dlatego jest w stanie przyjmować spore obciążenia; mocuje się ją w koronach zastępujących zęby trzonowe;porcelanowa na podbudowie ze złota – bardziej estetyczna od pozostałych;
    • pełnoceramiczna – wykonana w całości z wysokiej jakości porcelany; podobnie jak naturalne zęby częściowo przepuszcza światło, daje duże możliwości wyboru koloru, dzięki czemu nie odbiega wyglądem od naturalnych zębów; stosuje się ją w tzw. strefie estetycznej szczęki i żuchwy. 

Można je podzielić również ze względu na stopień pokrycia naturalnego zęba. Wyróżniamy korony częściowe, osłaniające i całkowite. Korony częściowe pokrywają jedynie fragment zęba. Mocuje się je w przestrzeni powyżej szyjki, dzięki czemu nie drażnią one dziąseł. Korony osłaniające to najczęściej spotykany i wykonywany zabieg protetyczny tego rodzaju. Sztuczny materiał całkowicie pokrywa koronę, odtwarzając kształt, funkcję, wielkość oraz kosmetykę zęba.

Dowiedz się również jak przebiega proces gojenia się ran po zabiegu implantacji.

Każdy dorosły człowiek sam odpowiada za stan swojego zdrowia. Niestety nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że wszelkie zaniedbania niosą za dobą negatywne konsekwencje. Ponad połowa dorosłych ludzi zmaga się z brakami w uzębieniu, lecz nie uważają tego za problem. Wszelkie ubytki należy uzupełniać! Polecam skorzystania z usług Implanty Poznań, aby nie dopuścić do zaników tkanki kostnej w jamie ustnej. W przeciwnym razie konieczna może okazać się odbudowa kości szczęki.