• Program Szczepień Ochronnych
    Aktualności,  Szczepienia

    Program Szczepień Ochronnych w Polsce

    Program Szczepień Ochronnych w Polsce powstawał w latach 1955–1963. Jest to popularna nazwa dla kalendarza szczepień, czyli dokumentu, który reguluje, kiedy i w jaki sposób przeprowadzać szczepienia. Program Szczepień Ochronnych każdorocznie jest ustalany przez Główny Inspektorat Sanitarny. Ponadto po konsultacjach zostaje on opublikowany w formie Komunikatu Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie Programu Szczepień Ochronnych na dany rok w Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia. Jak ustala się kalendarz szczepień? Jest on opracowywany w wyniku konsultacji szerokiego grona specjalistów zdrowia publicznego, lekarzy, ekspertów. Ponadto epidemiologów, którzy specjalizują się w pandemicznym i epidemicznym występowaniu poszczególnych chorób. Na to, jak w danym roku będzie funkcjonował program szczepień ochronnych mają również wpływ opinie konsultantów krajowych z…