Czy istnieją ograniczenia wiekowe w zabiegach chirurgii plastycznej?

Zabiegi z zakresu chirurgii plastycznej kojarzą nam się przede wszystkim z osobami, u których ujawniają się pierwsze oznaki starzenia. Tymczasem zakres, jaki obejmuje ta dziedzina, jest zdecydowanie szerszy, a interwencja chirurgiczna może dotyczyć bardzo wielu różnych mankamentów urody. Wiek tak naprawdę odgrywa drugorzędną rolę. Znacznie ważniejsza jest dojrzałość fizyczna i emocjonalna pacjenta oraz specyfika problemu, z jakim zgłasza się do lekarza.

Czy możliwy jest zabieg chirurgii plastycznej przez 18. rokiem życia?

Z punktu widzenia medyczno-prawnego pacjenci poniżej 18. roku życia nie mogą samodzielnie zadecydować o wykonaniu operacji plastycznej. Zabieg chirurgii plastycznej może być jednak wykonany, jeśli prawny opiekun, czyli zwykle rodzic, wyrazi na to zgodę (zgoda może być wyrażona podczas konsultacji z lekarzem lub w formie pisemnej).

Trzeba jednak zaznaczyć, że u bardzo młodych osób lekarz musi dokonać rozpoznania i kwalifikacji pacjenta do konkretnego zabiegu. Dopiero po specjalistycznej ocenie podejmowana jest decyzja, czy dana ingerencja chirurgiczna może zostać zrealizowana.

Kolejną istotną kwestią jest dojrzałość fizyczna pacjenta. Przeprowadzanie operacji na tkankach, które nie są w pełni rozwinięte, może wpłynąć negatywnie na ich dalszy rozwój, zaburzyć rezultaty zabiegu, a nawet doprowadzić do deformacji efektów w dalszych latach.

W przypadku każdego zabiegu kluczowe znaczenie ma dojrzałość emocjonalna, która nie zawsze jest równoznaczna z wiekiem. Podczas wstępnego wywiadu lekarz zawsze stara się poznać dokładnie czynniki motywujące pacjenta do operacji. W każdym przypadku — bez względu na wiek — przekazuje też pacjentowi szczegółowe informacje na temat realistycznego obrazu efektów możliwych do osiągnięcia w ramach zabiegu.

Osoby młode, w tym również nastolatki, najczęściej decydują się na zabiegi chirurgiczne, takie jak np. korekta odstających uszu, plastyka nosa, korekcja ginekomastii, korekcja asymetrii piersi, zmniejszenie piersi. Ingerencja chirurgiczna w tym przypadku ma na celu przede wszystkim poprawę urody, ale może mieć również znaczenie zdrowotne.

Wróć