Stomatologia

Szkolenia z medycznego języka angielskiego

Szkolenia z medycznego języka angielskiego to specjalistyczne kursy mające na celu przygotowanie uczestników do skutecznego porozumiewania się w języku angielskim w kontekście medycznym.

Tego rodzaju szkolenia są skierowane przede wszystkim do pracowników służby zdrowia. Takich jak lekarze, pielęgniarki, farmaceuci, czy inni specjaliści związani z branżą medyczną, którzy posługują się językiem angielskim w pracy.

Szkolenia z medycznego języka angielskiego obejmują tematykę specjalistyczną, związana z medycyną. Taką jak: anatomię, fizjologię, choroby, diagnostykę, leczenie, procedury medyczne i inne zagadnienia związane z branżą medyczną. Uczestnicy szkoleń uczą się również specjalistycznej terminologii i zwrotów, które są niezbędne w codziennej pracy z pacjentami z różnymi schorzeniami.

W trakcie szkoleń uczestnicy mają możliwość doskonalenia swoich umiejętności językowych poprzez ćwiczenia pisemne i ustne. Ponadto poprzez rozwijanie umiejętności porozumiewania się z pacjentami w języku angielskim.

Zachęcamy do skontaktowania się z kliniką stomatologiczną Stankowscy-Białach. Pracują w niej wykwalifikowani specjaliści, którzy wykonują zabiegi między innymi w ramach usług protezy Poznań, ortodonta Poznań oraz implanty Poznań.

Szkolenia z medycznego języka polskiego – wymagania formalne

Jak podaje oficjalna strona Funduszy Europejskich:

Do udziału w szkoleniu mogą zostać zakwalifikowane osoby spełniające następujące wymagania:

– posiadanie wykształcenia co najmniej średniego,

– znajomość języka angielskiego na poziomie min. B1,

– zatrudnienie w podmiocie leczniczym, bez względu na formę prawną zatrudnienia,

– wykonywanie zadań związanych z dokumentacją medyczną,

– dostęp do sprzętu komputerowego wraz z Internetem, w celu umożliwienia wzięcia udziału w szkoleniu.

Szkolenia realizowane będą w formie zdalnej w wymiarze 45 godzin dydaktycznych dla każdej grupy szkoleniowej. Szkolenie realizowane jest w 10-osobowych grupach.

Dlaczego warto wziąć udział w szkoleniach z medycznego języka angielskiego?

Warto wziąć udział w szkoleniach z medycznego języka angielskiego z kilku powodów. Szkolenia z medycznego języka angielskiego pozwalają na poprawę komunikacji z pacjentami, którzy nie posługują się językiem polskim. Dzięki temu lekarze, pielęgniarki i inni specjaliści z branży medycznej są w stanie dokładnie zrozumieć potrzeby pacjenta i skutecznie odpowiadać na jego pytania.

Ponadto pozwalają na rozwijanie umiejętności językowych, w tym słownictwa specjalistycznego i terminologii medycznej. Dzięki temu specjaliści z branży medycznej są w stanie swobodnie porozumiewać się z innymi specjalistami z zagranicy oraz uczestniczyć w konferencjach i szkoleniach międzynarodowych.

Szkolenia z medycznego języka angielskiego pozwalają na podnoszenie kwalifikacji zawodowych, co jest szczególnie ważne dla osób pracujących w branży medycznej. Dzięki zdobytym umiejętnościom i wiedzy, specjaliści są w stanie skuteczniej leczyć pacjentów oraz lepiej wykonywać swoje obowiązki.

Warto również podkreślić, że szkolenie o którym mowa, jest finansowane ze środków europejskich. Co oznacza, że uczestnictwo w nim jest DARMOWE!

Podsumowując, szkolenia z medycznego języka angielskiego pozwalają na poprawę komunikacji z pacjentami, rozwijanie umiejętności językowych, podnoszenie kwalifikacji zawodowych oraz mogą przynosić korzyści finansowe.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *